Uprawnienie "noc"

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat uregulowań prawnych w zakresie szkolenia do uprawnienia "noc", oraz tego, jak to szkolenie wygląda w Westwings Poznań.

Wymagania prawne

Licencje pilota w Polsce wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Aktem regulującym licencjonowanie personelu lotniczego jest Rozporządzenie Komisji (UE) 1178/2011 i załącznik I do niego, zwany również Part-FCL.

Podsumowanie wymagań:
 • Krótkie szkolenie z teorii
 • 5 godzin szkolenia w locie
 • (w tym przelot po trasie 50 km)
 • (oraz 5 startów i lądowań solo)
 • Brak egzaminu po szkoleniu
 • Czas na szkolenie: 6 miesięcy

Wymagania wstępne

Aby rozpocząć szkolenie do uprawnienia "noc", należy posiadać licencję LAPL(A) lub PPL(A), a także ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy LAPL lub klasy 2 bez ograniczenia VCL - ważne tylko w dzień.

Posiadacz licencji LAPL(A) przed ukończeniem szkolenia do uprawnienia "noc" musi także odbyć przeszkolenie w zakresie podstaw lotu według wskazań przyrządów, wymagane do wydania licencji PPL(A) - ćwiczenie 19 z programu PPL(A).

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

AMC1 FCL.810(a) punkt (c) zawiera listę zagadnień, jakie należy omówić lub odświeżyć w ramach szkolenia teoretycznego do uprawnienia "noc". W większości przypadków wystarczająca będzie jedna godzinna sesja z instruktorem.

Na szkolenie praktyczne do uprawnienia "noc" składają się:
 • powtórzenie podstaw lotu według wskazań przyrządów
 • loty po kręgu z instruktorem
 • przelot nawigacyjny z instruktorem
 • ćwiczenia w zakresie sytuacji awaryjnych w porze nocnej
 • 5 startów i lądowań solo pod nadzorem instruktora

Wykaz ćwiczeń do szkolenia praktycznego
(wg AMC1 FCL.810(a))

Ćwiczenie 1:
(A) powtórzyć podstawowe manewry podczas lotu jedynie według wskazań przyrządów
(B) wyjaśnić i zademonstrować przejście na lot według wskazań przyrządów z lotu z widocznością
(C) wyjaśnić i powtórzyć wyprowadzanie z nietypowych położeń jedynie według wskazań przyrządów

Ćwiczenie 2:
Wyjaśnić i zademonstrować użycie pomocy radionawigacyjnych podczas lotów jedynie według wskazań przyrządów, łącznie z określaniem pozycji i śledzeniem

Ćwiczenie 3:

Wyjaśnić i zademonstrować użycie wsparcia radarowego

Ćwiczenie 4:

(A) wyjaśnić i zademonstrować techniki startu w nocy
(B) wyjaśniać i demonstrować technikę kręgu w nocy
(C) wyjaśniać i demonstrować podejścia do lądowania w nocy z pomocami do podejścia do lądowania w widocznością lub bez nich
(D) ćwiczyć starty, kręgi i podejścia do lądowania

Ćwiczenie 5:
Wyjaśnić i zademonstrować procedury w sytuacjach awaryjnych w nocy, w tym:
(A) symulowana awaria silnika (zakończona odzyskaniem mocy na bezpiecznej wysokości)
(B) symulowana awaria silnika w różnych fazach lotu
(C) symulowane niezamierzone wejście w IMC (nie na pozycji po trzecim zakręcie lub podejściu końcowym)
(D) awaria oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
(E) inne nieprawidłowe działanie oraz procedury w sytuacjach awaryjnych zgodnie z wymaganiami instrukcji użytkowania w
locie

Ćwiczenie 6:

Samodzielne kręgi w nocy

Ćwiczenie 7:
(A) wyjaśnić i zademonstrować techniki lotu nawigacyjnego w nocy
(B) ćwiczyć lot nawigacyjny w nocy z instruktorem oraz w roli SPIC do zadawalającego poziomu