Seria "Air Pilot Manual", tom 5 - "Radio navigation & instrument flying"

PLN 170.48 z podatkiem*

Seria "Air Pilot Manual", tom 5 - "Radio navigation & instrument flying", książka w języku angielskim. Uwaga - książka nie zawiera materiału do egzaminów teoretycznych wymaganych do licencji PPL(A) i LAPL(A) i nie wchodzi w skład "pakietów startowych" PPL/LAPL. Jest stosowana jako podręcznik w szkoleniu do brytyjskich uprawnień IMC Rating/Instrument Rating (Restricted), może także okazać się przydatna dla osób chcących się szkolić w krajach EASA do uprawnienia Basic Instrument Rating. ISBN 9781843362357
Opcje produktu

Kategoria Szkolenie PPL/LAPL

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 138.60.