Szkolenie do licencji PPL(A)

Tu znajdziesz informacje o zakresie szkolenia do licencji PPL(A), oraz tego, jak to szkolenie wygląda w Westwings Poznań.

Cena: od 630 zł + VAT za godzinę lotu, szczegóły poniżej.

Wymagania prawne

Licencje pilota w Polsce wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Aktem regulującym licencjonowanie personelu lotniczego jest Rozporządzenie Komisji (UE) 1178/2011 i załącznik I do niego, zwany również Part-FCL.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w Polsce umożliwia uzyskanie licencji Part-FCL w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub współpracującym z EASA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia).

Podsumowanie wymagań:
 • Szkolenie teoretyczne
 • Egzaminy z 9 przedmiotów
 • Minimum 45 godzin szkolenia w locie
 • (w tym minimum 10 godzin solo)
 • Egzamin praktyczny w locie
 • Lotnicze badania lekarskie klasy 2

Przebieg szkolenia

Minimalny wymiar szkolenia praktycznego to 45 godzin lotu, lepiej jednak nastawić się na 50-55 godzin. Można też skorzystać z wariantu MAX, w którym nie liczymy godzin! Opóźnienia i przerwy spowodowane złą pogodą lub względami osobistymi mogą wydłużyć wymiar czasowy wymaganego szkolenia.

Etap 1 - podstawy

Przyszły pilot zaczyna szkolenie od początku, czyli od zaznajomienia się z samolotem na ziemi. Pierwsze lekcje w locie to ćwiczenia nr 4 i 6 z listy określonej przez EASA, czyli działanie układu sterowania i lot poziomy po prostej. Kandydat uczy się pod okiem instruktora, jaki wpływ na lot mają urządzenia sterujące samolotem, położenie samolotu i prędkość lotu. Następnie ćwiczy wznoszenie i zniżanie, zakręty, lot z minimalną prędkością oraz zapobieganie niepożądanym położeniom samolotu.

Etap 2 - starty i lądowania

W drugim etapie szkolenia pilot-uczeń wykonuje loty w kręgu nadlotniskowym, czyli powtarza starty i lądowania. Na tym etapie instruktor najpierw demonstruje start i lądowanie, potem pomaga wykonać je uczniowi, a następnie już tylko nadzoruje ucznia przy ich samodzielnym wykonywaniu. Kiedy pomoc instruktora nie jest potrzebna, pilot-uczeń jest gotowy na pierwszy lot samodzielny. Instruktor przeprowadza krótki briefing, po czym opuszcza samolot, a uczeń samodzielnie wykonuje lot po kręgu. Po pierwszym locie samodzielnym po kręgu mają miejsce kolejne.

Etap 3 - nawigacja

Po konsolidacji umiejętności w kręgu przychodzi czas na loty poza obręb lotniska. Najpierw z instruktorem, potem samodzielnie, pilot-uczeń wykonuje przeloty po trasach, prowadząc nawigację w oparciu o mapę, a także w coraz większym zakresie o nowoczesne urządzenia elektroniczne. Jeden z przelotów samodzielnych musi spełniać wymagania: długość trasy co najmniej 150 mil morskich (270 km) oraz pełne lądowania na dwóch lotniskach innych, niż lotnisko wylotu. Na sam koniec szkolenia ma miejsce próbny przelot profilu egzaminacyjnego.

Cena szkolenia

Oferujemy trzy warianty finansowania szkolenia:

 
Classic: Opłata za kurs z góry (45 godzin)
Flex: Płacisz po każdej lekcji
Max: uczymy, aż zdasz i otrzymasz licencję
Podstawowy wymiar kursu to 45 godzin szkolenia w samolocie (630-695 zł za godzinę), 90 godzin pracy instruktora* (120 zł za godzinę) oraz 600 zł opłaty administracyjnej**.

Classic

39 750 zł***

 • Cena zawiera 45 godzin lotów
 • Płatność z góry
 • Dodatkowe godziny: 630 zł****
 • Cena nie zawiera VAT

Flex

42 675 zł***

 • Cena zawiera 45 godzin lotów
 • Płatność po każdej lekcji
 • Dodatkowe godziny: 695 zł****
 • Cena nie zawiera VAT

Max

59 750 zł

 • Wszystko w cenie
 • Płatność z góry
 • Dodatkowe godziny: 0 zł
 • Bonus do wyboru*****
 • Cena nie zawiera VAT

* wymiar czasu pracy instruktora obejmuje: loty szkolne, briefing przed każdym lotem i debriefing po nim, oraz zajęcia naziemne przewidziane w programie

** sporządzenie i prowadzenie dokumentacji pilota-ucznia, wydanie lub przesłanie do organu nadzoru zaświadczenia ukończenia szkolenia, organizacja egzaminu itp. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu szkolenia.

*** podstawowa cena szkolenia nie zawiera: opłat za lądowania na lotniskach, opłat za egzaminy, kosztu wynajmu samolotu na egzamin praktyczny, kosztu badań lotniczo-lekarskich, dodatkowych godzin lotu i/lub godzin pracy instruktora ponad minima opisane powyżej

**** cena godziny lotu samolotu; dodatkowa godzina pracy instruktora - 120 zł

***** kurs teorii w cenie lub komplet wyposażenia pilota-ucznia z naszego sklepu

Jak zacząć?

Do licencji PPL(A) potrzebne jest szkolenie i egzaminy z teorii, oraz szkolenie praktyczne i egzamin na samolocie. W Westwings Poznań zajmujemy się tylko szkoleniem praktycznym. Możesz przyjść do nas po ukończeniu kursu teoretycznego w innym ośrodku, albo odbywać szkolenie teoretyczne i praktyczne równolegle. Współpracujemy ze szkołą Avioner, certyfikowanym ośrodkiem (ATO) specjalizującym się w szkoleniach teoretycznych. Wybór szkoły Avioner przyda się szczególnie w przypadku równoległej nauki teorii i praktyki - będziemy widzieli Twoje postępy w Avionerze na bieżąco.