Seria "Air Pilot Manual", tom 7 - "Communications"

PLN 103.95 z podatkiem*

Seria "Air Pilot Manual", tom 7 - "Communications", książka w języku angielskim. Zawiera materiał do jednego z dziewięciu egzaminów teoretycznych wymaganych do licencji PPL(A) i LAPL(A) - Łączność.

ISBN 9781843362265
Opcje produktu

Kategoria Szkolenie PPL/LAPL

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 99.00.