Szkolenia planowane

Westwings Poznań jest zadeklarowaną organizacją szkolenia, której Urząd Lotnictwa Cywilnego przydzielił numer PL/DTO-75. W najbliższym czasie planujemy poszerzyć naszą ofertę o kolejne szkolenia do licencji i uprawnień. Więcej szczegółów poniżej.

Szkolenia do licencji i uprawnień

Prawo Unii Europejskiej określa szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń do uzyskania licencji i wpisywanych do nich uprawnień. Nasze szkolenia będą prowadzone w oparciu o programy zatwierdzone przez EASA - Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego - oraz złożone do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Licencja PPL(A)

45+ godzin lotu*

 • Licencja zgodna z ICAO
 • Ważna na całym świecie
 • Nauka teorii - indywidualnie**
 • Minimum 45 godzin lotów
 • 9 egzaminów teoretycznych
 • Egzamin praktyczny - około 2 godzin

Licencja LAPL(A)

30+ godzin lotu*

 • Licencja "sub-ICAO"
 • Ważna tylko w krajach UE
 • Nauka teorii - indywidualnie**
 • Minimum 30 godzin lotów
 • 9 egzaminów teoretycznych
 • Egzamin praktyczny - około 2 godzin

BIR

Basic Instrument Rating

 • Uprawnienie dodatkowe "sub-ICAO"
 • Wpisywane do PPL(A)
 • Pozwala na lot wg wskazań przyrządów
 • Około 15 godzin szkolenia w locie
 • 3 egzaminy teoretyczne
 • Ułatwia zdobycie IR zgodnego z ICAO

* Minimalny czas trwania szkolenia praktycznego wg przepisów unijnych Part-FCL. Dobrze jest założyć o 5 godzin więcej, niż określono w przepisach.

** Indywidualna nauka wiedzy teoretycznej w oparciu o szczegółowo rozpisany program, z którego wynika, jakie rozdziały z materiałów szkoleniowych należy opanować przed danym ćwiczeniem w locie. Dodatkowo, każdy uczeń otrzyma indywidualne wsparcie Szefa Wyszkolenia Teoretycznego - CTKI (Chief Theory Knowledge Instructor), w postaci "1:1 tuition", tj. sesji uczeń-instruktor, w miarę zapotrzebowania.

Samoloty do szkoleń

Szkolenia praktyczne odbywają się na samolotach Piper PA-28-161, znanych także jako Piper Warrior. To dość przestronne jak na swoją klasę czteromiejscowe samoloty z jednym silnikiem tłokowym. Po wyszkoleniu i otrzymaniu licencji można wstąpić do naszego Klubu Pilota i od razu planować pierwszą wycieczkę samolotem ze znajomymi lub rodziną.

Szkolenie jednoczesne

Nasze programy szkolenia zakładają jednoczesną naukę wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Kandydat nie musi więc ukończyć całego szkolenia teoretycznego i zdać kompletu egzaminów, zanim wsiądzie z instruktorem do samolotu.

Indywidualna opieka

Podejście DTO Westwings do szkolenia bardzo różni się od tego, co proponuje rynek. Ofertę adresujemy do klienta, który wymaga indywidualnego podejścia i elastyczności czasowej, z uwagi na pracę, firmę, rodzinę i inne zobowiązania.

Sprawdzone materiały

Pracujemy na materiałach szkoleniowych firmy Pooley's, które składają się na kompleksowy program szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Śpieszy Ci się?

Rozszerzenie zakresu szkoleń oferowanych przez nasze DTO planujemy na wrzesień 2022 r. Jeśli chcesz zostać jednym z naszych pierwszych uczniów, rozważ szkolenie teoretyczne w jednej z firm, które umożliwiają to już teraz, i przyjdź do nas ze zdanymi egzaminami, na samo szkolenie praktyczne. Nie zapomnij także o badaniach medycznych klasy 2.

Zajrzyj także do naszego sklepu internetowego - mamy tam wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia szkolenia. Zrób zakupy i bądź przygotowany do nauki od pierwszego dnia. Poniżej prezentujemy artykuły wybrane pod kątem przydatności "na start":